Регулируема свръзка за колонка и ръкохватка 1833-242